ยาแก้ปวดฟัน

ยาแก้ปวดฟัน

ปวดฟันเนื่องจากฟันผุ อาการปวดฟันเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยๆ เกิดจากฟันผุ หรือการสึกกร่อนของฟัน หรือที่เรียกกันว่า แมงกินฟัน ซึ่งเกิดรวมกับการติดเชื้อแบคทีเรีถ้าเป็นติดต่อกันนานๆ ก็ลุกลามกินลึกลงไปในถึงรากฟัน ทำให้เกิดอาการอักเสบและปวดฟันอย่างรุนแรง ในบางรายอาจมีอาการเหงือกบวม เป็นหนอง หรือแก้มโย้บวมได้

ขณะปวดฟัน ควรรักษาอาการปวดฟันให้ทุเลาเสียก่อน
เมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดฟันมาพบเภสัชกรที่ร้านยา โดยเฉพาะในรายที่มีอาการปวดรุนแรง เภสัชกรบางรายอาจแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟันได้ดูแลและแก้ปัญหาปวดฟันให้กับผู้ป่วยทันที

แต่เมื่อผู้ป่วยไปพบทันตแพทย์แล้ว ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะอธิบายให้ผู้ป่วยได้เข้าใจว่า ในขณะที่มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงนั้น ไม่ควรทำการอุดหรือถอนฟันทันที จะต้องให้ยาบรรเทาอาการเหล่านี้ให้ทุเลาลงก่อน แล้วจึงทำการรักษาดูแลทางทันตกรรมได้


ดังนั้นในขณะที่มีอาการปวดฟัน ผู้ป่วยจึงควรได้รับการรักษาบรรเทาอาการปวดฟันให้เบาบางลงก่อนจึงไปพบทันตแพทย์ เพื่อให้การรักษาทางทันตกรรมต่อไป
ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยกลุ่มนี้มาปรึกษาเภสัชกรชุมชน เราจึงแนะนำให้ผู้ป่วยได้รับยารักษาอาการปวดและการอักเสบของฟัน ซึ่งใช้ยาอยู่ ๒ กลุ่มใหญ่ คือ
๑. ยาแก้ปวด
๒. ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

รวมถึงยาแก้ท้องเสีย ซึ่งมีกานพลูเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ จากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า ประชาชนที่ใช้น้ำมันกานพลูหรือยาที่มีส่วนผสมของกานพลูได้ผลดีในการดูแลรักษาความคงทนของฟัน บรรเทาอาการปวดฟันได้อย่างดี ถ้ามีการใช้อย่างถูกต้อง

เมื่อหายปวดฟันแล้ว ควรไปพบทันตแพทย์ทันที
เมื่อใช้ยาบรรเทาอาการปวดฟันจนหายดีแล้ว ก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อดูแลรักษาฟันของท่านทันที เพราะจะได้สำรวจปัญหาเรื่องฟัน และหาแนวทางแก้ไขให้แต่เนิ่นๆ ไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กลุกลามไปใหญ่โต และเพื่อให้เกิดสุขภาพฟันที่ดีและอยู่คู่ท่านตลอดไป

การป้องกันการปวดฟัน
เรื่องปวดฟัน เกิดจากฟันผุ ดังนั้นจึงควรรักษาสุขลักษณะของฟันที่ดี ด้วยการกินอาหารที่เหมาะสม ไม่แข็งหรือเปรี้ยวจัดจนเกินไป หมั่นดูแลทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟันอย่างน้อย วันละ ๒ ครั้ง และ/หรือใช้ไหมขัดฟัน

เพื่อทำความสะอาดฟัน นอกจากนี้ อาจใช้ฟลูออไรด์หรือยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อ ช่วยรักษาเคลือบฟัน ให้คงทนแข็งแรงต่อไป สุดท้ายนี้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจเช็กสุขภาพฟันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอปีละ ๑-๒ ครั้ง เมื่อพบสิ่งบกพร่อง จะได้รับการแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะลุกลามเสียหายใหญ่โตในภายหลัง