BETADINE

BETADINE

BETADINE

ยาใส่แผล ขนาด 30 มิลลิลิตร

  • ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด
  • ยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ ไวรัส สรรพคุณยาทั่วไป เชื้อรา และ โปรโตซัว
  • ทาป้องกันและรักษาบาดแผลบริเวณผิวหนังที่มีใช้อย่างแพร่หลาย

รายละเอียด

BETADINE ยาใส่แผล เบตาดีน ขนาด 30 มิลลิลิตร
คุณสมบัติ: ใช้ทาป้องกันและรักษาบาดแผลบริเวณผิวหนังที่มีใช้อย่างแพร่หลาย
ด้วยเป็นยาที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด
รวมไปถึงยังมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ ไวรัส เชื้อรา และ โปรโตซัว
วิธีใช้: ใช้ทาบาดแผลทั่วไปโดยไต้องเจือจาง
สำหรับแผลน้ำร้อน ไฟลวก ใช้ผ้าก๊อซชุบเบตาดีน สรรพคุณยาทั่วไป โซลูชั่น ปิดบริเวณบาดแผล วันละหลายๆ ครั้ง