ฟ้าทะลายโจร อาจพัฒนาสู่ยาต้าน Covid-19

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการทดลองวิจัยสารสกัด ฟ้าทะลายโจร

ยาแก้ไอมะแว้งน้ำดำ

ยาแก้ไอมะแว้งน้ำดำ สรรพคุณ วิธีใช้ ผลข้างเคียง สรรพคุณยาทั่วไป ยาสามัญประจำบ้าน

ยาแก้ไอมะแว้งน้ำดำ