ยา

PONSTAN ยาแก้ปวด

PONSTAN ยาแก้ปวด เมื่อมีอาการปวดประจำเดือน ผู้หญิงส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นอาการปกติของการมีประจำเดือน สรรพคุณยาทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความจริงและก็มีที่ไม่จริงบ้าง โดยทั่วไปอาการปวดประจำเดือนจะเกิดจากมดลูกหดรัดตัวทำให้เกิดอาการปวดบริเวณท้องน้อย

ยา

ปวดประจำเดือน, ปวดท้องประจำเดือน

เจ็บท้องประจำเดือน หรือ ปวดท้องเมนส์ (Dysmenorrhea) คือ อาการปวดท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกรานในขณะที่มีประจำเดือน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามรอบของการมีประจำเดือน (โดยปกติจะห่างกันทุก 28 วัน แต่บางคนก็มาเร็วหรือช้ากว่านี้) การปวดประจำเดือนนี้ส่วนใหญ่พบได้ในผู้หญิงวัยมีประจำเดือน สรรพคุณยาทั่วไป ส่วนใหญ่จะมีอาการปวดไม่มากและยังสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่มีส่วนน้อยที่อาจปวดรุนแรงจนต้องพักงาน โดยอาการปวดประจำเดือนนั้นแบ่งออกได้เป็น ชนิดปฐมภูมิ (ไม่ทราบสาเหตุ) ซึ่งพบได้เป็นส่วนมาก กับชนิดทุติยภูมิ (มีสาเหตุ) ซึ่งพบได้เป็นส่วนน้อย

ในช่วงหนึ่งของชีวิตผู้หญิงที่มีประจำเดือน มีผู้หญิงจำนวนน้อยมากที่ไม่มีอาการปวดประจำเดือนเลยซึ่งนับว่าเป็นโชคดีมาก เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่นจำนวนมากถึง 90% จะมีอาการปวดประจำเดือนมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป และมีผู้หญิงอีกประมาณ 5-10% ที่จะมีอาการปวดประจำเดือนมากจนทำให้ต้องพักงานหรือขาดเรียนอยู่เสมอในช่วงที่มีประจำเดือน ทำให้เสียโอกาสในการทำงานและการเรียนรู้ และยังอาจมีผลกระทบต่อจิตใจหรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางการเงินไม่ได้อีกด้วย

รายละเอียด

PONSTAN พอนสแตน ยาบรรเทาปวด ขนาด 500 มิลลิกรัม
ขนาดบรรจุ : 1 แผง บรรจุ 10 เม็ด


สรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และกลุ่มอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน ลดอาการอักเสบ


วิธีใช้

ในผู้ใหญ่และผู้ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ครั้งแรกให้รับประทานยา 500 มิลลิกรัม (2 แคปซูล หรือ 1 เม็ด)
ต่อไปให้รับประทานยาครั้งละ 250 มิลลิกรัม โดยให้ซ้ำได้ทุก 6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ และสามารถหยุดรับประทานยาได้เมื่อหายจากอาการปวด 
สำหรับผู้ใหญ่ขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 500 มิลลิกรัมต่อครั้งและไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
อาการปวดทั่วไปไม่ควรรับประทานยาติดต่อกันเกิน 7 วัน สรรพคุณยาทั่วไป ส่วนอาการปวดประจำเดือนโดยปกติแล้วระยะเวลาการรับประทานยาจะอยู่ที่ 2-3 วัน