ฟ้าทะลายโจร อาจพัฒนาสู่ยาต้าน Covid-19

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการทดลองวิจัยสารสกัด ฟ้าทะลายโจร